մի երեք տարի ա հիմնական մեքենայիս վրա լինուքս չի եղել, կարուտում եմ շատ

Follow

ռասպբերիի ու սերվերների վրա ունեցել եմ դե, բայց ամենօրվա օգտագործվող չեն եղել

@gurgen@թութ.հայ պէտք է հետ անցնել իրական յունիքսի։ դէ desktopի հետ խնդիր չունեմ։ բայց Laptopի վրայ ինձ լաւ վայֆայ ա պէտք, յոյս ունեմ շուտով iwx դրայվերը պատրաստ կը լինի FreeBSD-ի վրայ։

@antranigv ես մտածում էի մի հատ օգտագործված թինքփադ վերցնեմ բզբզամ, էն էլ հարմար չեղավ/փոշմանեցի

@antranigv բայց ասեմ ահավոր էժան ա, լավ հզոր սպեկերով օգտագործված կարաս 300-350 դոլարով առնես հանգիստ

@antranigv վինդոուզները երևի սկսել են դանդաղ աշխատեն մի 20 ֆորմատից հետո տենց մտածել են էլ բանի պետք չի ծախում են, հաստատ կարաս գին էլ քցես

@gurgen@թութ.հայ հահահա։ այո։ եթէ աւելի էժան ես ուզում ապա կարաս Dell Latitude-ներ վերցնել։ միշտ BSD աշխատել ա իրանց վրայ։

@antranigv դելլ կուզեի նորերից առնեի 13 դույմերը որպես հիմնական կարգիչ, շատ սիրուն են

@antranigv 8 ram, i5 4gen, 256 ssd տեսել էի 130 հզր դրամի կարգի

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!