Հետևել

Io-ն պրոտոտիպային լեզու ա, ոգեշնչված ՍմոլԹոքից։

Ամեն բան օբյեկտ ա, կլասեր գոյություն չունեն, ժառանգությունը պրոտոտիպերի միջոցով ա տեղի ունենում։ Օբյեկտները ունեն «տեղեր» որտեղ կարող ես պահել ինչ-որ արժեք կամ մեթոդ։ Էդ տեղին դիմելու համար պետք ա նամակ ուղարկես օբյեկտին։

Ունի փոքր սինտաքս, ոչ մի syntactic sugar չկա, «սովորելը» քեզնից կխլի մաքսիմում 20 րոպե։

պատկերացրու մի նախադասություն կարդալով կիմանաս լեզվի բոլոր կանոնները ու արդեն կարաս կենտրոնանալ բառապաշարդ զարգացնելու վրա։

@gurgen ես որ մի օր կարանամ, դպրոցում ցածր դասարաններին ծրագրավորումը Io-ով եմ սովորացնելու )))

@spectrum իսկ որտեղի՞ց ես իմացել էդ լեզվի մասին

@gurgen PhD անելուց։ Դաս ունեինք, շաբաթը մի լեզու ուսումնասիրում էինք։

@spectrum հա, ես 7 languages in 7 weeks-ն եմ կարդում, շատ հետաքրքիր ա

@gurgen Այ մեր կուռսը հենց դրա նման էր։ ինչ լեզուներ կան? Տնայիններ կան? Մենք ունեինք։

@spectrum ruby, io, prolog, scala, erlang, closure, haskell. Ամեն լեզվի համար 5 գլուխ կա, որոնցից 3-ը self-study մասեր ունեն առաջադրանքներով

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!