Follow

նույն երգը FLAC-ով ու 320 kb/s mp3 ով եմ լսում տարբերություն չեմ զգում, ինձնից ա, թե՞ դինամիկներիցս

@gurgen դու գիտակցական մակարդակում չես զգում։

տէնց յօդուած կար, դիֆֆ էին անում երկու նիշք, ու ցոյց էին տալիս վիզուալ էն մասը որ չես լսում, նաեւ կարող էիր էդ մասը լսել։

ու ասենք ես չէի ուզի էդ մասը կորած լինէր։

էդ գիտե՞ս ինչին ա նման։ ֆոտո խմբագրողը գիտի որ էս ու էս նիւանսը, որը գիտակցաբար ընկալողը չի նկատի, ընդհանուր ընկալման վրայ ազդում ա, ու կարող ա աջակցի նրան որ մարդը ֆոտոն հաւանի։
աննշան բաներ են։

բայց ոչ ֆլակ լսելը նման ա այլ խմբագրութեամբ ֆոտո նայելուն։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!