Follow

@norayr որոշեցի սեյլֆիշ անցնել վերջնական, ծրագրերի սուփորթը ոնց ա? Տեսա, որ ապկ-ներ կարաս գցես, բայց Գուգլ փլեյ սերվիզ են պետք որոշների համար, էդ դեպքում ինչ ես անում? Ու ընդհանրապես ծրագրերի պակաս զգում ես?

@gurgen կարո՞ղ ա ուբունտու թաչ էլ փորձես։ ես ալիեն դալուիկի փող տուել եմ, բայց չեմ քշում։ չեմ ուզում աւելորդ պրոցեսներ, գիտեմ որ կարող եմ սերուիսն անջատել ու միացնել միայն երբ անդրոիդ յաւելուած ա պէտք, բայց մէկ ա դալուիկ տեղադրած չունեմ։
֊ի յաւելուածները քիչ եա ու վատն են։ ն900֊ի համար՝ շատ էին ու կիրառելի ու ներդական։ մեր համայնքում շատ մարդ չկայ, նոկիայի ռեսուրսները չկան։

միւս կողմից սա հնարաւորութիւն ա՝ ներդրում անելու, լաւ համայնքում նշանաւութիւն ունենալու։

@norayr PWA-ներ օգտագործել ե՞ս սեյֆիշի վրա, ո՞նց են

@gurgen ես զգում եմ որ tooter յաւելուածը որով հիմա գրում եմ՝ ֆեդիլաբի պէս զարգացած չի։ բայց ինձ օկ ա։

ինձ աւելի կարեւոր ա որ ես քշեմ հնարաւորինս քիչ փակ կոդ, ու որ օհ֊ը լինի կառավարելի՝ այդ պատճառով ֆոտո անմոմ եմ սէյլֆիշի սարքով հիմնականում՝ որ յետոյ սսհֆս֊ով կպնեմ խմբագրեմ կամ սցպ֊ով տեղափոխեմ։ սսհ֊ով կպնեմ սկրիպտներ աշխատեցնեմ որ կեանքս հեշտացնում են։

ինձ նման բաներն աւելի կարեւոր են։

@gurgen ունեմ անդրոիդ՝ լինեէյջ, օգտագործում եմ գրեթէ բացառապէս դրոն քշելու համար։ վրան կան ֆեդիլաբ, ջաբեր՝ հետաքրքիր էր ոնցն են, տեղակայեցի, բայց շատ չեմ օգտւում։

հիմնական, ձեռքի տակի սարքը սէյլֆիշով ա՝ մէյլը դրա վրայ ա, այառսի կլիենտը։

@gurgen սէյլֆիշ բրաուզերը հիմնուած ա գէքո֊ի վրայ, բայց միշտ աւելի հին ա քան էսօրուայ ֆայրֆոքսը ու շատ բաներ լաւ չի բացում։ ժամանակ առ ժամանակ ռեսուրս են գտնում ու սինք անում աւելի նոր շարժիչի հետ։

կան այլ մարդըանց ուեբկիտով զննիչներ, դրանցով շատ չեմ օգտուել, ենթադրում եմ որ աւելի լաւ կը բացեն ամէն ինչ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!