Gurgen boosted

Last month a hacker was selling 267 million #facebook user data on a dark web marketplace. Now, a hacker or call them a threat actor is claiming to have access to a database with 500 million Facebook user data from 82 countries.

hackread.com/hacker-selling-50
#deletefacebook

Քնելուս պահը կեղծ տագնապ էր։

առավոտը վեց անց կեսոտ եմ քնել, հիմա հազիվ եմ արթուն մնում

Show thread

Մի երկու ամիս ա քունս չէր տարել, էսօր չգիտեմ ինչը էն չեմ արել

կոֆեի մեջ էնքան կաթ/սլիֆկի եմ լցրել կոֆեի համ էլ չի գալիս ։Դ

World: *suffers from a pandemic*
Devs: I've made a $BUZZ_WORD1 $BUZZ_WORD2 tool that uses $HYPED_NEW_FRAMEWORK to visualize death counts.

ժող եթե պրակտիկ լո-լևլ լեզվի փորձ չունեմ ու ուզում եմ սովորելու համար փոքր կոմպիլյատոր սարքել, ի՞նչ լեզու արժի սովորել դրա համար

pinebook pro ունեցող կա՞ արժի դա վերցնել օգտագործված thinkpad-ի փոխարեն

Gurgen boosted

սպոտիֆայ մենակ հիմա կոմպի վրա ունեմ ու ռեկամենդացիաները տենց եմ ստանում, ինչ-որ ազատ ալտերնատից չգիտեմ ցավոք

Show thread
Show more