Tusky-ն ինչքան են լավացրել նախորդ անգամվա համեմատ։ Արդեն կարելիա նորմալ օգտագործել 👌👌👌

don't you worry impossible for anything to be a big deal
i'm in no weary my vital post dated but clearly been ages since life had appeal
youtu.be/cinJDxLUsNY

@syndikalista Hey there comrade, I was looking for anticap communities on mastodon and found anticapitalist.party and came across your profile on the landing page. Was wondering if I could get an invite?

Gurgen boosted

Թվիթերից քռոս-պոստ մի արեք, սիրուն չի

If this is not the coolest implementation of Fibonacci number generator, then I don't know what is

Gurgen boosted

download MIT's multivariable calculus lecture notes of your specified weeks. How cool is that

```
#!/bin/sh
FIRST_WEEK=$1
LAST_WEEK=$2

for week in $(seq $FIRST_WEEK $LAST_WEEK);
do
curl -o $HOME/Desktop/books/calculus/week$week.pdf ocw.mit.edu/courses/mathematic
done
```

Writing huge complicated programs will never make feel as good as perfectly working 2 lines of bash.

նոր բլոգս ա՝ rasjonell.tech
շուտով պոստ կգրեմ թե ոնց եմ ամենինչը հավաքել։
սա էլ սոուրսը՝ github.com/rasjonell/rasjonell

what happens to all of your accounts that you signed up using facebook after deleting your FB acc?

Էս թութը անհամեմատ լավ ա գրած սփյուռքից։ Էդ կոդին նայելուց հետո սփյուռք մտնելս չի գալիս

Show more
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։