Հետևել

լիքը օգտատերերի մոտ, այդ թվում և իմ, W10-ի search bar-ը փչացել էլ ա ու խնդիրը սըրչի սերվերի հետ ա կապված

old.reddit.com/r/Windows10/com

Ահավոր ա, յոթ ծով էն կողմ ինչ-որ խնդրի պատճառով կարա իմ սարքը չաշխատի։
Ել չասեմ, որ եթե խնդիր ա լինում ու bing search-ը չի աշխատում դա չի նշանակում որ իմ լոկալ սըրչն էլ պիտի փչանա

· · Web · 2 · 1 · 3

ու երևի արդեն դեբիլ եմ դարձել, բայց նոթփադը չեմ կարողանում գտնել ցանկից ։Ճ

Show thread

@gagik ինչ-որ ձեւ կախված ե՞ս վինդովսից (ծրագրերով, որ մենակ վինդովսում են, շատ ես խաղ խաղում կամ նման բան), թե՞ զուտ պատմականորեն ա տենց ստացվել, որ վինդովս ես քշում:

@fperson այո, ծրագրերով որոնք օգտագործում եմ։

@gagik @fperson մեր մաստոդոնի կորի դոկտորոու֊ն իր գրքերից մէկում նկարագրում ա, ոնց տոստերները սկսեցին չաշխատել, որովհետեւ նոյնականացում չէին ստանում արտադրող ընկերութեան ամպից, որովհետեւ ընկերութիւնը փակուել ա։

ու մի փախստականների ճամբարում, ուր ամէն սենեակում էդ տոստերից կար, մի աղջիկ ջոկել ա ու նէնց ա արել, որ առանց ամպ աշխատեն։ սակայն դա ճամբարում հաւանութիւն չստացաւ, քանզի հաքինգ էր ու պայմանագիրը խախտում էր։

@norayr @fperson ես տանել չեմ կարողանում այդ հիմար «խելացի» սարքերը, անվերջ խնդիրներ են ուղղակի։

ու միշտ էն հումորն եմ հիշում՝ I laughed, she laughed, the toaster laughed, I shot the toaster

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!