TDD - T̶e̶s̶t̶ Tea Driven Development

fperson boosted

մյուս կողմից էլ ինչ առանց որեւէ կոմերցիոն շահ հետապնդելու եմ անում, վայելում եմ :D

Show thread

հա մի բան՝ վայելում եմ neovim pluginներ գրելը

կամ էլ codestats-ի փլագին գրեմ լուայով։ vim-ի համար կա, բայց փայթընով ա գրած, ինչը․․․ լավ չի։

լուայով մենակ նեօվիմում ա աշխատելու, բայց լավ ա աշխատելու :)

Show thread
fperson boosted

ասում են օքսիմիրոնը սեպտեմբերում ալբոմ ա թողարկելու o_O

It looks like your YouTube channel is paused for live streaming. :/

Show thread

որտե՞ղ stream անել

Show thread

ժողովուրդ, @xxyxxyart եւ @xxyxxyart հետեւեք, շատ լավն ա

կամ էլ pubspec assist-ը ավարտեմ։ երեւի ավելի լավ կլինի pubspec assistը ավարտել

Show thread

էս երկու օրը կարող ա coding stream անեմ։ երեւի neovim-ի git blame փլագին սարքեմ

@norayr քո մոտ էլ ա կարճ ցույց տալիս։ ինչքան հիշում եմ՝ պետք ա template-ը փոփոխել beautiful hugo-յում։ feed-ի template-ում .Summary() ֆունկցիան ա կանչում ոնց֊որ
@tigran

Show thread

@tigran rss feed-ում հոդվածները ոչ լրիվ ցույց տալը քըխ ա :)

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!