fperson boosted

@rf

Ну што, надо, пожалуй, тоже отметиться — #HappyFedi2U, #Fediverse12 и всё такое.

Путь сюда был долог, извилист, но крайне интересен. С годами и датами я всегда путаюсь, потому даже не буду пытаться. Итак.

Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике пошла волна миграции с ICQ на Jabber. И я там был. отличие от многих — остался, и начал смотреть, что ещё с жаббером сделать можно. Ну, транспорты в аську, скайп и чёрта лысого — само собой. Попутно интересовался альтернативами в других областях. Щупал за нежное GnuSocial и Identi.ca, например.
Но надолго меня увлёк совсем не федеративный Juick, ибо удобнейшим образом управлялся из jabber-клиента. Там я зависал довольно долго, пока у разраба и одновременно админа Угнича не стало сносить планку (возможно, на фоне ftm перехода, но это не точно), и я свалил на point.im, который, правда, тоже оказался централизованным и огороженным, на фоне чего сравнительно быстро скатился в сраное болото с локальными мемасиками.

Дальше была Diaspora*. Три подхода, с разными никами в разное время. Даже с год держал свой собственный pod, но в итоге бросил — меня бесило, что разрабы не собираются улучшать взаимодействие с остальными сетями, на фоне чего сеть неизбежно закисала. Бросил и бросил — вернулся в ВК, сидел-общался...
Но шило в жопе и жажда справедливости — они такие — пошёл вновь смотреть, что ещё есть кроме Френдики и GnuSocial. И нашёл Мастодонт и Плерому. Потыкался сначала во вторую — понравилось очень сильно, решил таки сделать что-то для общества и запустить публичный сервис, но Мастодонт счёл более для этого подходящим. И вот оно — здесь.

Ключевым фактором, спровоцировавшим моё участие во всём этом, был @drq — именно его бурная деятельность и бешеная активность убедили меня в том, что двигать Федивёрс среди русскоязычного населения тоже имеет смысл.

ջոն ֆրուշանտեն շատ ա լավը։

protonmailի բետան փորձեք, լավն ա

unubo-ն փակվում ա։ եթե ինչ֊որ մեկը ցանկանում ա շոյողին հոստ անել, ասեք տամ բանալիները։

fperson boosted

#Smithereen update: improved profile pictures.
- You can now select a square region while uploading one.
- Regardless of that, your profile will still show the full, non-square version, VK-style.
- You can now delete your profile picture.

TODO: figure out how to expose these in #ActivityPub objects.

fperson boosted

Знаете, почему летом жарко? А вы представьте, как тяжело Матрице прорисовывать всю эту траву. Видеокарты греются!

Картинка из t.me/geekshit/20023

@norayr չտեսութիւն֊ը ինչ֊որ տեղ ապրում ա՞

ոնց֊որ մեխանիկական ստեղնաշար եմ ուզում

ասած ջեքի չանի մասին մուլտֆիլմում ջեքի չանի պապիկը՝ и еще кое-что, սա ավելի շատ նման էր նրան, որ մեղք են գործում, գնում ասում են ինչ են արել (մեղք չի, զուգահեռական եմ բերում զուտ)

եւ գրելուց սպասում էի քամու արձագանգին :)

Show thread

ջեքի մասին գրած նախադասությունս հետ եմ վերցնում։ գրելուց, ինչպես արդեն ասել եմ, մտքիս այն թրեդն էր։

Show thread

մի պահ քայլելուց մոտս տպավորություն առաջացավ, որ այդքան էլ պարզ չի, որ այս երեք պարագրաֆները փոխկապակցված են, այսինքն՝ ծիվիչում հաշիվ բացել եմ ֆիլդմանի (elmի քոր թիմից ա, շատ ակտիվ ա) ու չապլիկիյի (էլմի սարքողն ա) շատ ելույթներ նայելուց հետո։
այնտեղ գնացել եմ միայն էլմի (եւ ֆլաթրի) համայնքի համար։

Show thread

երբ ինչ֊որ ծրագիր եմ ընտրում, գօյով գրած լինելը ազդում ա ընտրության վրա։ տենց yaourt-ի փոխարեն yay ընտրեցի եւ ազդեց այն փաստը, որ alternativeto-ի էջում նշված ա գօյով գրված լինելը, նաեւ pacman-ի նման ա։

ես առաջ yaourt էի օգտագործում, բայց հիմա փաստորեն դադարեցրել են մշակումը, yay-ն էլ գրված ա, որ ոգեշնչված yaourt-ից։

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!