Հետևել

էլի ՊՆ-ի քննութիւններ, էլի գլուխս ցաւում ա։ բայց էս տարի անհամեմատ աւելի լաւ անցաւ։

· · Web · 1 · 0 · 2

@antranigv էրեխեքը ավելի լավ գիտելիքներով էին նկատի ունես?

@Mane @antranigv թէ՞ որ կազմակերպած էր աւելի լաւ։

@Mane @antranigv ես գիտես ինչ եմ մտածում՝ եթէ էնտեղ էնքա՛ն բարձր մրցակցութիւն ա, ինչի՞ տէնց ակնյայտ չեն դարձնում դա որ ամէն դպրոցական չգայ ու յոյսեր չունենայ, իսկ յետոյ իրան վատ չզգայ որ չի անցել։

պէտք ա ինչ֊որ ձեւ նէնց անեն որ էդքան մարդ չդիմի, ու յոյսեր չունենայ էլ։

@norayr @Mane լսի հա: հիմա յայտարարութիւնը աւեկի կոնկրետ ա ասում թէ ինչ ենք սպասում: էս տարի շատ քիչ դիմորդ կար ու լաւա, որ թեսթերով էլ ֆիլտըրուեցին:

@antranigv @Mane ես թեստեր չեմ սիրում երկու պատճառով՝

ա — հայ ենք, արտահոսք ա լինում, բոլորս իրար տալիս ենք թեստերը։
արդիւնք՝ թեստեր անգիր արածը աւելի լաւ գնահատական կը ստանայ, քան նա որ ինքն իր ուժերով լուծել ա, ու աւելի լաւն ա, քան էն անգիր արածը։

բ — մարդիկ կան որ մի ոլորտում են խորացած, ու շատ լաւը, գնահատելի։ իսկ այլ ոլորտներում շատ չեն ջոկում։
թեստերը ենթադրում են որ պիտի ամէն տեղ ջոկի։

գուցէ ոչինչ, եթէ թեստը հիմքն ա ստուգում, բայց ապա քննողների լոադը շատ չի հանի։

@norayr @Mane անցեալ տարի ահաւոր էր, ահագին vendorական բաներ կային, էս տարի աւելի ֆունդամենտալ ա։ բայց դէ հաստատ տեղ կայ էլի լաւացնելու։ ահագին։

ինչ վերաբերւում ա արտահոսքին՝ պէտք է սիրիայի նման անել։ ունենալ մի 1000 հատ հարց, որտեղ ամէն մի հարցը ունի false/negative տարբերակ (նշուածներից ո՞րն է/չէ) ու ապա randomize անի realtime ու ամէն մէկին տայ իր անձնական հարցաթերթիկը։

@norayr @Mane աւելի լաւ կազմակերպուած էր հաստատ: բայց որակի բարձրացում չկայ:

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!