Հետևել

Ասք թերթերի մասին

antranigv.am/weblog/posts/news

յ.գ. քանի որ որոշել եմ շատ բլոգել, մտածեցի լաւ առիթ է նաեւ ունենալ տելեգրամ ալիք այն մարդկանց համար ովքեր չեն օգտագործում RSS => t.me/antranigv_weblog

· · Web · 2 · 0 · 2

@antranigv կարծեմ Էլոն մասկն էր ասում, որ ինքը ոչ թե լրատուական կայքերին ա հետեւում այլ առանձին լրագրողի։

ասում էր, պէտք ա քեզ համար վստահելի լրագրողներ գտնես ու իրենց հետեւես։

բայց մեզ մօտ երեւի լրագրողները դեր չունեն։ դրա համար ես սոց. ցանցերով վստահելի մարդկանց եմ հետեւում, ովքեր ֆիլտրում են նորութիւնները։

մէկ էլ ազատութեանն եմ հետեւում։

@antranigv @tigran առաջ հժ֊ի կայքն ըստ հեղինակների առանձին rss ֊ներ էր հալիս ու ես հետեւում էի հրանտ տէր֊աբրահամեանի ու նիկոլ փաշինեանի հոսքերին։

վերջերս երբ հայկական զլմ֊ների համար ոչ պաշտօնական հոսքեր էի ստեղծում սփիւռքում նկատեցի որ այսօր հժ֊ն առհասարակ rss չունի։

@norayr
հա՜, հետաքրքիր ա։

ես vnews-ի culture հոսքին էի ուզում հետեւել, բայց չկարողացայ։ առանձին յղումը կար բայց չէր աշխատում։ իրանց գրեցի չարձագանգեցին։
@antranigv

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!