Հետևել

ծախսել 4 տարի գնալ համալսարան երբ վերջում մէկ ա չես լինելու ակադեմիկոս, թէ՞ ծախսել 12-18 ամիս ու լինել հաքեր ու իսկական խնդիրներ լուծել։

այս է հարցը։

@antranigv երեք տարի տանջվելուց հետո ընտրեցի երկրորդը։
Չեմ զղջում։

@antranigv Ես երկրորդը ընտրեցի ու մտածում էի, որ իմ վրա աշխատելով ավելի արագ կսովորեմ։ Բայց չկարողացա, ու հիմա ոչ աշխատանքային փորձով, ոչ էլ թեորետիկ գիտելիքներով «առաջ» չեմ էն ընկերներիցս ովքեր գնացել, կամ գնում են համալսարան։
Ինձ թվումա, եթե մարդու մոտ զարգացած չի ինքնակրթվելու ունակությունը՝ համալսարանը ահագին կարա օգնի։

@adsellor քո դէպքը ուրիշ ա ջանիկ։

դու ուղղակի չես կարողանում plan մշակել։ էդքան բան։ քեզ մարդ ա պէտք ով անցել ա էդ ուղին ու կարա քեզ ասի «այ էս արա, ապա էս արա» ու էդքանը։

@antranigv դե հա, հենց դա ի նկատի ունեի։ Եթե դու չես կարողանում, կամ մարդ չունես ով կօգնի՝ համալսարան գնալը ճիշտա։

@adsellor բայց իմացի, որ դու միշտ ունես մարդ ։)

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!