Follow

խօսում֊խօսում են կրիպտո դաս տալու մասին, ուրախացայ, որ էս ջահելները ուզում են դաս տալ կրիպտոգրաֆիայի մասին։
վերջում պարզուեց կրիպտոքըռենսիների մասին ա խօսքը։
էհհ

Sign in to participate in the conversation
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։