Ինչո՞ւ է կեանքը կամ կտրուկ լաւ կամ կտրուկ վատ։

9 տարի առաջ այս օրը, այս ժամին տեղափոխուեցինք Հայաստան։

արդեն երեք օր կլինի աջ աչքս 24 ժամ թռթռումա․․․ դե մտածեցի գուգլել, թե չէ օֆիսի աղջիկներից մեկը ասումա՝ հետդ վատ բանա լինելու ։Դ

գուգլը ասումա՝

լավ քնի
քիչ կոֆե խմի

ես երևի հավատամ, որ հետս վատ բանա լինելու ։Դ

Ասենք ազատ ստանդարտները ինչ կեանք են։ ինձ WebDAV֊ը լրիւ տարել ա։

շունս 🤝 ամբողջ տունը թողած գալ նստել ուղիղ իմ վրա

Այսօրուայ լոյսը այդքան էլ բարի չի։ բայց դէ ոչինչ։

Նկատել ե՞ք, որ երթուղայիններում մարդիկ ուրիշների հեռախոսներին են նայում՝ ինչա նայում/type անում/կարդում։
Մի աղջիկ ինչ-որ հոլովակ էր նայում, իսկ մի տղա ուշադիր նայում էր էդ աղջկա հեռախոսին։ Շատ շատ epic պահ էր, երբ աղջիկը գլուխը բարձրացրեց, տղան հայացքը թեթեց ու նկատեց, որ ուշադիր իրեն էի նայում։
Մի անգամ մեկը իմ հեռախոսի մեջ էր։ Իսկ ես չաթվում էի։ Չաթի մեջ գրեցի՝ չի կարելի ուրիշի հեռախոսին նայել։ Էդ տղան հայացքը թեքեց ու իջավ կանգառում։ :(:

Նոր թիմը որի հետ աշխատում եմ շատ հաւէսն է, շատ հաւէս մարդիկ են, մի քիչ դանդաղ եմ ինտեգրւում քանի որ ահաւոր շատ քանակի շտեմարաններ ունեն, բայց դրացից բացի ինձ դուր է գալիս որ ամէն ինչ ազատ ԾԱ է, չաթը, մեյլը, video-call֊երը, Գիթ֊ը, եւ այլն։

Եթէ ուզում էիք իմանալ ինչ ա ուզում տղեն ասած լինի՝

RT @ZYTHEPSARY@twitter.com

00100000 00101111 00100000 00101101 00101110 00101101 00101110 00100000 00101101 00101101 00101101 00100000 00101101 00101101 00100000 00101110 00101110 00100000 00101101 00101110 00100000 00101101 00101101 00101110
😛✌️ (2/2)

🐦🔗: twitter.com/ZYTHEPSARY/status/

Էստեղ Սոնան շատ լաւ բան ա ասում «եթե մարդիկ չունեն կայք ու չեն կարող ունենալ քանզի դա ձեռք բերելը հեշտ բան չէ նամանավանդ ոչ տեխնիկական մարդու համար»

Երեւի ժամանակն է մարդկանց կրթելու, որ 21֊րդ դարն է, ուզէք չուզէք, պիտի տեխնոլոգիապէս «բաւարար» լինէք։

"Yes, I can type" — 1930s

Show thread

RT @anE45391114@twitter.com

@antranigv_@twitter.com Բայց, եթե մարդիկ չունեն կայք ու չեն կարող ունենալ քանզի դա ձեռք բերելը հեշտ բան չէ նամանավանդ ոչ տեխնիկական մարդու համար, սակայն էդ մարդիկ ունեն ցույց տալու բան ինչ անեն՞ ձեր կարծրատիպերը ձեզ համար են, իսկ գնահատողը ամեն տեղ էլ կգնահատի սրա, նրա, թե սեփական կայքում

🐦🔗: twitter.com/anE45391114/status

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!