ո՞նց են մարդիկ էս թվին դեյթւում։

ասում ա՝ կորոնավիրուսը ddos ա անում բժշկական համակարգը։

քուրս սկսեց Python անել յունիքսի վրայ։ աւելի ա դուրը գալիս քան C++ անելը։

Good girl.

ուզում եմ նորմալ մարդիկ գան թութ, շփուենք։ ուզում եմ կոնկրետ գիտեմ ով իմ ծանօթներից գան, բայց չեն գալիս, չեն կպնում։ :/

յիշեցում վաղուայ հանդիպման մասին։
ժամ -> 19:00
տեղ -> ISTC Foundation
RSVP -> eventbrite.co.uk/e/98388955013
վվվ -> ambug.org/meetups/13.03.2020/

ասել ե՞մ, որ աղջիկները խելք չունեն։

Show thread

ինքը: ախր մենք միասին նորմալ չենք շփւում։

ես: *հարց եմ տալիս որ միասին շփուենք

ինքը: հա դէ հիմա քո ինչ գործ։

չգիտեմ ոնց մի շաբաթում ծախսեցի 80 հազար։

One of my former students
"Because of your classes, I started loving computers and programming, that's the best gift you've given to me, otherwise I don't know what I'd be doing now"

I feel flattered.

[02:25:30] <l@jabber.am> Դու կյանքում խանդոտ չես եղել
[02:25:37] <l@jabber.am> wtf is wrong with you
[02:25:39] <l@jabber.am> :D
[02:25:45] <antranigv> people change
[02:25:47] <antranigv> խանդոտ եղել եմ բայց ուրիշների նման դրամա չեմ սարքել։
[02:26:05] <l@jabber.am> ուրիշը տատդ ա
[02:26:16] <antranigv> տատս դրամա սարքում էր։ այո։

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!