Արդէն 8 տարի եւ 3 օր Հայաստանում:

աջուձախ սաղին ֆրենդզոնելով ման եմ գալիս ^^

ես իրականում կոմպերից ահագին հեռու մարդ եմ։

Հայաստանում ո՞վ ունի Pinebook, որը կարամ մի 2-3 ժամով օգտագործեմ։

Anyone recommends any XMPP client for iOS?
main requirements are: sending files (using HTTP upload), Push Notifications, MAM, OMEMO and OTR. Basically a modern XMPP client :)
I'm using ChatSecure, but somehow push notifications stopped working.

(Boost would be nice)

ինչ-որ ջահելներ նստած խօսում են իրանց տեխ խնդիրներից։
լրիւ էն վիճակն ա որ. վայ աման էս գրադարանը սենց ա անում, էն գրադարանը նենց ա անում, ո՞նց անենք իմանանք ոնց ա անում։

գրողը տանի մտի սորս կոդը կարդայ ։ՃՃՃ ինչ փոփ են ։ՃՃ

Նորեկ եմ ստեղ, բայց ուրախացա թեգի համար 😃 Թեգը տեսա @NikeaRurounin - ի մոտ, շնորհակալություն 😃

երբ դու նայում ես ֆէյսբուքին, ֆէյսբուքը նայում ա քեզ։

soylentnews.org/article.pl?sid

իթ օրուելը վատ երազում չէր տեսնի սա։

մէկն ու մէկդ @faver-ին ասէք թող թարգի շոյել։

ես հենց լիքը փող ունենամ, բացելու եմ ֆիրմա, որը կանի BSDի հետ էն, ինչ RedHatն ա անում Linuxի հետ։

Active Oberon Language Report Update 2019
cas.inf.ethz.ch/news/2

(submitted by pjmlp)

ինձ իրականում մի հատ էլ microbloggի համար բան է պէտք, որն ունի RSS։
թութն ունի՞ rss

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!