@albertoparpeci ինձ թւում ա քո էութեան մէջ լիքը բան կայ, որն ինձ շատ մօտ ա, ու էդ քո անյոյս ռոմանտիզմը նոյնպէս էութիւնների արտայայտութիւնն ա։

դուխով, մեզ հետ շատ շփուիր, մենք էլ ենք ահագին ռոմանտիկ, ինձ թւում ա։

@albertoparpeci
էս քանի օրը անդրանիկի դասին էի ու զգացի նա ինչքան ռոմանտիկ ա, իրականում։ ինչքան լաւ ա ներծծում մշակոյթը, ինչքան ջանում ա տարածել, ինչքան հաւէսի ա ընկնում պատմութիւններից, ու ինչքան հաւէսով պատմում դրանք։

@albertoparpeci ու գուցէ հեռու մնա էն չոր մարդկանցից, որ ռոմանտիզմդ ուզում են սպանել։

որովհետեւ մէկ ա չեն սպանի, իզուր նեարդայնանալու են, ու դէ դու էլ իզուր կը նեղուես։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!