նոր պէտք էր շտապ ինչ֊որ կայք մտնել, որ փաստօրէն միայն քրոմիումով ա աշխատում։ բարեբախտաբար, արչ քշելով, ես արագ քաշեցի քրոմիում, ու աշխատեց։ բայց ի՞նչ, եթէ ջենթուում լինէի, կամ ինչ֊որ բարդութիւն առաջանար, որ շատ շատ հնարաւոր ա։
=> երեւի պէտք ա մի հատ ուբունտու/դեբիանով ապահով կարգիչ ունենալ, մի հատ էլ ուրիշ՝ բզբզալու համար։

ես երբեւէ իմացածս ամենավատ ուսանողն եմ 🙄 նոր ֆիզիկայի միջանկեալ կար, իսկ ես նախընտրեցի քնած մնալ։ բայց գիտէի էլի, կը հանձնէի։

կը նուիրեմ 🕊️
վաղուց կարդացել եմ, իզուր դարակումս դրուած ա։ հորդորում եմ կարդալուց յետոյ էլի փոխանցել 💙
~100 էջ ա

կամ այգի պահեմ, կամ տներ կառուցեմ, կամ կախարդ֊բժիշկ լինեմ, կամ կրակի շուրջ տեքնո նուագեմ։

Show thread

վայ որ մտածում եմ 10 տարուց ինչ տիպի surveillance ա լինելու ուզում եմ գնամ սարերում ոչխար պահեմ։

> Es chishtn asac ne znayu, mne poprosili asel

։դ

հիմա ինձ համար միա՞կ հաճելի բանը ուտելիք սարքելն ա՝ սարքում ես, միանգամից արդիւնքը կայ, միանգամից կարաս ուտես ✨ ու ոչ մի հետեւանք։

չնայած կարելի ա մինչեւ վերջ էլ գծած ուղով գնալ։

Show thread

շատ տարօրինակ ա, որ հիմա կեանքում առաջին անգամ պատասխանատու եմ ինձ համար ու ինչ ասես կարամ անեմ։ փոքր ժամանակ, դպրոցում, համալսարանում ընտրութեան հնարաւորութիւն չկայ, կեանքում՝ փաստօրէն կայ։

մարդ չգիտի՝ դաս անի, թէ սովորի։

դաւադրութիւն 

մարդիկ ջրային կարգիչ են։

Show thread
Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!