Հետևել

@mistercrow մաստոդոն սոցցանցի թութ հանգոյց։ կարող ես վերեւից ընտրել տեղական հոսքը մարդկանց գտնելու համար։

· · Web · 0 · 0 · 0
Մուտք գործէք՝ զրոյցին միանալու համար
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։