միրզօյանը մի քանի տարի առաջ պոլարոիդ էր ներկել իր գունավոր ոճով, մեջը ինքը քյարթու հագնված, ու գրել «քյարթուն հայի հիփսթերն ա»։

դիզայներների եմ հանդիպել, ովքեր աբիդաս սեւ սպորտային վերնաշապիկ են հագել, վատ թրաշ պահել 90ականների հիփսթեր/քյարթու երեւալու համար։ մինչդեռ իրենք տենցը չեն։

իթ երբ ռաբիզի կրողները վերանան, էդ մշակույթը կվերածվի քուլ, հիփսթեր ինչ֊որ բանի։

էս էլ արտյոմ մանուկյանի ձոնը նվիրված երրորդ մասին։

youtu.be/6ng3sH2nrFE

Հետևել

ի դեպ միրզոյանի պոլարոիդները ստեղ են, բայց իմ ասած նկարը չկա։
իթ գրադարանի պատին դեռ կլինի։
instantmirzoyan.tumblr.com/arc

· · Web · 1 · 1 · 6

խոսքի մեկը անդերգրաունդ քլաբում պսեվդո֊ռաբիզ֊էլեկտրոնիկայի տակ սենց դպ֊ցկ֊դպ֊ցկ անի։

Show thread
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!