ՓայԵրևանում էլի ադրբեջանցիք են լսվել

Ստեղ ավելի կարճ տևեց իրենց արշավը

Show thread
Հետևել

Հէյլ թու Անդրանիկ ։դ

Ինչ կարգի ՓայԵրևանից դուրս չեն գալիս

Show thread

Ես իմ չատը փակել եմ ։դ։դ։դ
Հավես չկա ջնջեմ էդքան ։դ։դ։դ։

Show thread

Հովհաննես ջան շփվի չատում բալես, խի բան չես գրում ազիզ

Show thread

Խմբերից մեկում լավ իդեա եղավ, որ ինչ-որ հարց լինի երբ նոր են մտնում խումբ։ Էն ռեքափչայի նման ուղղակի լավ մշակված հարցեր, որոնց ադրբեջանցիք չկարողանան պատասխանել։
Հիմա մտածում եմ, որ կարելի ա բոտ սարքել, բայց հավես չեմ անում իհարկե։

Show thread

ArmCTF-ում ավելի կայֆ իդեաներ են ։դ։դ։

Show thread

@OdearOgy հա եկել են ի՞նչ են անում։ չի՞ լինի շփուէք, համ ասէք՝ եկէք քննարկելու համար նոր չաթ բնցենք, գնացէք էնտեղ քններկէք, ինչի մասին համաձայն էք, եւ ինչի մասին՝ չէ։

@norayr @OdearOgy սպամում են ուղղակի, a la karabakh bizimdir

@adsellor @OdearOgy կարծում էք պատուիրուած ակցիա՞ ա, որի համար յետոյ ռիփորտ կը գրեն ու փող են ստանում։

թէ՞ ինքնակազմակերպուած։

@norayr @adsellor մի քիչ երեկ շատ էին կարծում եմ պատվիըված էր, որովհետև կայքերին էլ դդօս էին անում, նույն հետքը դաուն էր

Ու իրականում ինչ-որ կազմակերպված էր թվում, հայկական ինչքան չատ կար հարձակվել էին ու անընդհատ նոր յուզեռներ էին բացում։

Իհարկե անիմաստ գրելով կառաբախ իզ ազեռբայջան

@norayr @adsellor շատ համախմբած էին արշավում հաա

@OdearOgy @norayr @adsellor
էս հոդվածում նշված բոլոր խմբերի վրա հարձակվել են
medium.com/we-are-minds/telegr
ոնց հասկացա որոշները կոտրել են,քանի որ ժամանակին բավական ակտիվ էին էդ խմբերը,իսկ հիմա մարդ չկա,մենակ ազերիներն էն

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!