@Mane @tigran հիանալի՛։
իթ լաւ կանես չթողնես չմոռանաս, եթէ քեզ դուր ա գալիս։

ու ապա՝ փորձե՞լ ես՝ mypaint, krita։

@norayr @tigran չէ միայն ֆոտոշոփ , ծանոթ չեմ վրձիններին , ու թավլեթը վստահ չեմ որ կաշխատի էդ ծրագիրների հետ։
շնորհակալություն

@Mane @tigran տաբլետը կաշխատի։ (: համարեա գրեթէ բոլորը լինուքս կերնելի դրայւերունեն։

@Mane @tigran այսինքն լինուքս միջուկը իրենց աջակցում ա, էդպէս աւելի ճիշտ ա ասել երեւի։

@norayr @tigran հաստատ չեմ թողնի ուղղակի տարբեր ժամանակներ տարբեր բաների վրա եմ կենտրոնանում։ Հիմա դեռ մասնագիտական։
այսօր կամ վաղը էլի մի քանի գործեր կթթեմ։

@Mane @tigran

>ուղղակի տարբեր ժամանակներ տարբեր բաների վրա եմ կենտրոնանում։ Հիմա դեռ մասնագիտական։

ես գիտեմ։ տէնց հետաքրքրութիւններ ունէի որ մի տասնհինգ տարի մոռացել էի ու չէի զբաղւում։ մանաւանդ որ էքուիփմենթ էր պէտք, ու դրա փողն ուժամանակը չէր։ ու հիմա ափսոսում եմ։

այդ պատճառով ասում եմ որ շատ չհեռուանաս։ եթէ հետաքրքիր ա։ եթէ հետաքրքիր չի՝ պէտք չի։

@norayr @tigran իսկ միգուցե հնարավոր ա դրայվեր գրել որ լինուքսի վրա աշխատի (?)

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!