L3vOn boosted

Սենց մի հատ հետաքրքիր հարց ծագեց։ Արդյոք հնարվոր է տան մեջ դնել ասենք n հատ ներքին ռոութեր ։ Որոնք միացված կլինեն մեկ գլխավոր ռութերին ու տան մեջ կա n քանակաությամբ հեռախոս և մեզ հայտնի է ամեն մի n հեռախոսի Mac հասցեն ։ Ու ավտոմատիզացված համակարգի շնորհիվ կամ թեկուզ ձեռքով ներմուծման շնորհիվ գտնել, թե օրինակ 7 - րդ հեռախոսը, որ ռոութերին է միացված ։ Շատ հետաքրքիր կլինի լսել մոտավոր իմպլեմետացման ձևերը ։ Եթե կարճ, ապա իրականացնել mac tracing : Նախապես շնորհակալություն ։

Ներեցեք, ինձ Ձեր փորձն է հարկավոր ։ Ինչքանով է ճիշտ raspberry - ի վրա տան կարիքների համար օգտագործել nextcloud - ի լուծումը, որը կապահովի filesharing հնարավորություն ? Նախապես շնորհակալություն ։

Նոր piphone - ի մասին երլու խոսք։ Ամենալավ հնարավորությունը այս սարքի այն է , որ կարելի է անջատել սարքային մակարդակով խոսափող, wifi modem, gsm module ևայլն և այլն ։ Կարելի է մի քիչ էլ ուսումնասիրել ու ձեռքբերել ։ medium.com/@fviard/my-first-st

Սա թարգմանած բոլոր բառերն են, որոնք վերաբերվում են համացանցին, ցանցերին և այլն։

Թե ինչպես է աշխատում data հավաքելու արվեստը ամենատակից ))blog.ant0i.net/2020/02/down-ra

Fedilab 2.9.1 - ը արդեն f-droid ում է ։Բագը ֆիքսված է ))

Fedilab - ի հետ կապված commit - ը փուշ արվածա սպասենք merge - ին, build - ին ու հրապարակելուն f - droid ում ։

Fedilab - ի պահով ճիշտ էի exception էր աշխատում ու դեվը նշեց, որ պարզա ամեն ինչ ու կապահովի հավելվածի բնականոն աշխատանքը ։

@norayr ջան շնորհակալություն խորհրդի համար fedilab - ի գիթում բացել եմ issue card ինձ հետաքրքիր է ինչից է, որ փաստացի կապ եղած ժամանակ դրա համար պատասխանատու ինտերֆեյսի api-ը միանգամից տրաքում ու չի թողնում , որ տվյալները փոխանցվեն սերվեր ։

Fedilab - ը f-droid - ից ներբեռնված չի աշխատում Lineage OS 16 - ի հետ ։ No internet connection - ի exception - ով չի ուղարկում սերվեր թուիթը ։

Շնորհակալություն ինձ ընդունելու համար ձեր պլատֆորմի վրա ։Բայց մի հատ հարց ունեմ արդյոք կարող եմ tusky հավելվածով օգտվել թութ.հայ մասթադոնյան հանգույցից ։ Եվ եթե հնարավոր է , ապա ինչ պիտի գրեմ instance - ի անունը որ միանա Ձեր հանգույցին կլիենտը : Նախապես շնորհակալություն ։

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!