Show newer

Մարդուս բարեկամը իր ձիու մռութն 🐴 է։

ջուր ցայտեցնող կէտաձուկ֊ից 🐳 վազէք ձախ

մի եղիր թութակ֊ի 🦜 պէս, միշտ դէպի աջ

Ուրագը իրա վարազը 🐗 չի տաշի:

մի եղիր կատուի մռութ֊ի 🐱 պէս, միշտ դէպի աջ

Այսօր սպասուում է ուժեղ բադ 🦆․

կատաղած ժանտաքիս֊ից 🦨 վախեցի

Show older
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։