Հետևել

>victim blaming creates an illusion of safety
>almost everyone internalizes the trauma. the victim already feels that it’s their fault and it’s reinforced by victim blaming

youtu.be/jS2Y_ucspMw

· · Web · 0 · 1 · 2
Մուտք գործէք՝ զրոյցին միանալու համար
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։